Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

 

Nőnapi Köszöntő 2018

MÁRCIUS 8.

 
„Az asszony és a cserép hamar törik…”
 
Ismerjük be férfitársaim: életünkben mindig központi szerepet játszott és játszik a nő, akár 
barátnő,feleség vagy anya szerepében. Nélkülük mi férfiak…. Nem! Nélkülük nincs élet, boldogság,
szenvedély, öröm és bosszúság. Ahogy Jókai Mór találóan megfogalmazta:  "a férfi sorsa a nő...”
 
Ezt a sorsot várjuk, készülünk rá, küzdünk érte, „cipeljük” édes gyümölcsét, olykor nyűgös ter-
hét, de mindig velük, sohasem nélkülük. Mert bárhogy csűrjük-csavarjuk a gondolatot, a végkifejlet
mindig az a beismerés: Ők azok, akik az élet teljességét ölelik magukhoz. Mert nemcsak adják az
életet, hanem éltetik is azt, szeretettel, gondoskodással, simogatással, s ha kell figyelmeztetéssel,
korholó szavakkal elhallgatott mondatokkal. Mindezt azért, hogy az életberı, a derű nap mint nap újjátermelődjön, hogy rohanó világunkban legyen egy kis sziget számunkra, a nyugalom, a gondos-
kodás szigete.
 
Velünk, de értünk teszik!
Ezért vagyunk adósak nekik!
Ezért, s mindenért!
 
Még akkor is Ők testesítik meg szeretetet, a gyöngédséget, a figyelmességet, a gyakori
lemondást és a szépséget, ha évente csak egyszer szoktuk ezt megfogalmazni, elismerni, köszöntő ürügyén közreadni. Az Ő napjuk ez a március 8-i dátum. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az indító
szándék (1910-ben) nyomorúságos helyzetükből fakadt.
 
Tavaszi ünneppé és nemzetközi rangúvá vált emlékezni arra, hogy 1908-ban a New York-i
varrónők fellázadtak, s harcot indítottak jogaikért, többek között az emberségesebb bánásmódért. 
És azóta is ezért küzdenek nap, mint nap. Csakhogy gyakori szenvedésük, megbántottságuk hangja, ilyenkor, a nőnap tájékán eltompul. Mert elnyomja az ünnepi köszöntők veretes dicshimnusza, a hivalkodások sorozata, és a tömjénezések szelíd acsarkodása. Ilyenkor kitüntetett figyelem árad felé-
jük, egy szál virág vagy egy kedves szó öltözetében. Mert így illik.
 
És a többi háromszáz valahány napon? Pedig akkor is vágyódnak megértésre, kedvességre.
Mert a nők arra születtek, hogy szeressék Őket. Amelyet százszorosan visszaadnak, barátnőként feleségként, anyaként. Ne feledjük: egy anya szeretete, egyet jelent a család szeretetével.
 
Mikszáth azt írta egyszer: „Az asszony és a cserép hamar törik.” Felismerő és figyelmeztető
szavak ezek mindannyiunk számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és azonosu-
lást. De nemcsak a nőnapon, a virágos ünnepen. Móra Ferenc gondolatai muníciót is adnak ehhez
"a nő addig szép, amíg szeretik…”
 
Gondoskodjunk róla, hogy sokáig legyenek szépek!
 

(2018 márciusában internetes szakszervezeti közlemény alapján elmondta Jámbor Imre.)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Nőnapi Köszöntő 2017

 

Tiszteld a nőket, ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.”(Schiller)

Kedves Asszonyok, Lányok, Nagymamák!

Kedves Nők!

 

A férfi életének alapját két nő határozza meg. Az egyik az édesanyja, a másik az első szerelme.

Évszázadok óta énekelnek a költők mindkét nőről, nálam szebben fejezve ki mindazt, amit legbelül érzek, és amit itt szeretnék elmondani.

Pedig tudom, hogy ki kell mondani, mert a nők szívének közelébe a szavakon át vezet az út. Bár ha a szemükbe nézünk, úgy állunk előttük, mint egy Dávid-szobor. No, nem biztos, hogy olyan férfias alkattal, de minden bizonnyal ugyanannyi ruhában. Meglátnak minden apró jelet, és meghallják a legkisebb füllentést. Mert szeretnek bennünket, férfiakat. Ez a titok.

Szeretnek bennünket, mert a nők az élet hordozói, ápólói, nevelői.

„A nők ellátnak minket minden földi jóval,
jóval többel megint,
mint járna nekünk érdemünk szerint.
A nők a világ jobbik fele,
mi férfiak, ebbe - nyugodjunk bele.”

Igaz a francia mondás: Cherchez la femme! Keresd a nőt! Minden értük és miattuk zajlik és zajlott ezen a világon. Bár a nők bizonyára más megoldást találtak volna a világ dolgaira, mint a férfiak.

Filozófus férfiak elmélkednek azon, vajon milyen lehetne az az élet, amelyben közelítünk az ideálishoz. Montesquieu francia felvilágosodás kori filozófus, író és gondolko­dó az 1700-as években kérdezi és válaszol is:

 "... vajon a természet törvénye aláveti-e a nőt a férfinak? Nem... a természet sosem hozott ilyen törvényt. Az uralom, melyet rajtuk gyakorolunk, valóságos zsarnokság; ők is csak azért törődnek bele, mert szelídebbek, tehát emberségesebbek és oko­sabbak nálunk."

Az Egyház részéről Szent Ágoston üzen, aki Kr.u. 354-ben született Numídiában Algéria keleti partvidékén. Apja pogány volt, anyja keresztény (a későbbi szent Mónika) Nagyon nem szeretett tanulni, könnyelműen él, sok szomorúságot okozva édesanyjának. Rossz társaságba kerül, kicsapongó természetűvé válik. 17 évesen Karthágóba megy, a színházban leli örömét, és a szerelemben. 18 évesen ágyasától fia születik. De keresni kezd, Cicerót olvas, Milánóban szent Ambrust hallgat, majd Platon bölcseletei alapján megérti a Szentírást. Tanulmányai és édesanyja hatására, aki utána jött, 386-ban 32 évesen megkeresztelkedik. 395-ben püspökké szentelik.

Szent Ágoston azt üzeni:

"Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta."

Ha pedig így van, tartozunk. Tartozunk a gondoskodó türelmükért, az óvó szeretetü­kért, a megértő simogatásért, az önfeláldozó gondoskodásért, a tiszta ruháért, a finom ételért, a családi fészek melegéért.

Ez az egy nap hivatalosan is a nőké. Amikor ma egy szál virággal vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt elmondani, amit 364 nap számos alkalmával nem tettünk meg, nem biztos, hogy arra gondolunk, miért pont ez az a bizonyos nap.

A nőmozgalom 1857. március 8-án indult útjára amerikai nők demonstrációival, akik a rossz munkakörülmények, és az alacsony fizetések ellen tiltakoztak. A 20. század elején még mindig élő volt ez a probléma, így került sor arra, hogy 1910-től rend­szeresen megünnepelik a nemzetközi nőnapot március 8-án.

Férfi vagyok, és hálás. Férfi vagyok, a bőrömből aligha bújhatok ki. A nálam 3 évvel fiatalabb Jackie Stewart, vagy pontosabban Sir John Young Stewart autóversenyző, háromszoros Formula–1-es világbajnok, férfi módjára mondta ki, milyenek is a mai nők, legyenek bármennyi évesek is:

„A nők olyanok, mint a versenyautók: hallatlanul érzékenyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha egyszer lendületbe jöttek, szinte lefékezhetetlenek.”

Kívánom, Önöknek, kedves Hölgyeim, hogy ne csak ezen a napon lássák meg férfi­társaim az őket körülvevő nők csodálatos lényét, de nap mint nap mutassák ki köszönetüket mind­azért, amit a nőktől kaptak és kapnak. Tegyék emlékezetessé egy szeretet-ajándék­kal, egy hála-szóval, egy hosszú öleléssel mindenegyes napját az évnek.
 

Költővel kezdtem, költőt idézek végül:

 

Pákolicz Mihály:

VIRÁG HELYETT

 

Neked írok és Magának!

Hajnal húrján harmat-árnak,

Szelek szárnyán szivárványnak,

Neked írok és Magának,

Leánynak, Hölgynek, Anyának!

 

Mosolyba töltöm örömöm,

Lelkem kottáján köszönöm,

Rajzolt betűkkel körmölöm,

hogy szívem burkát feltöröm,

s köszöntőm csokorba kötöm.

 

Hozzád szólok és Magához!

Liliomos lángoláshoz,

Szépségből szőtt szarkalábhoz,

Hozzád szólok és Magához,

Leányhoz, Hölgyhöz, Anyához!

 

Hajadonok és Nagymamák!

Rózsaszirom-rím ritkaság,

csalogányt őrző hinta-ág

a férfi-féltő tisztaság.

S fiakból nőnek nagypapák!

 

Neked írok és Magának!

Csilingelő csillogásnak,

Láthatatlan láttatásnak,

Neked írok és Magának!

Leánynak, Hölgynek, Anyának!

 

A  2017. év márciusában szerkesztette és elmondta:  Jámbor Imre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nőnapi Köszöntő 2016

           Eljött a Nők napja, itt van most már végre

           Szomorúság, bánat legyen félretéve.

           Lehajtott fejjel tiszteletünk adjuk

           Mert a világot a Nőktől megkapjuk.

           A női nem más mint az Isten fénye,

           Szépség és öröm örökös emléke

 

           Nem létezne a világ női nem nélkül

           Hiszen minden érzés a női nemre épül.

           Légy büszke arra, hogy Nőnek születtél,

           Minket becsületben szépen felneveltél.

           Ezért szeretjük hát mi a női nemet

           S védjük Őket tőlük, kik nem adnak tiszteletet.

 

           Köszöntünk Titeket ezen a szép napon,

           Arcotok örömtől folyvást csak ragyogjon.

           Életetek legyen mindíg elégedett,

           Töltse meg szívetek jóság és szeretet!

 

Kívánok kedves Nőtársaimnak és minden kedves jelenlévőnek sok sikert, jó egészségben eltöltendő hosszú-hosszú éveket. Hít,  re-mény, szeretet jegyében boldog életet

            2016. év márciusában  elmondta:                  Lukács Béla